You, the petitioner
Image

Geen sloop schoenmakersvakschool Crispijnstraat

749 signatures

Er zijn plannen de voormalige schoenmakersvakschool hoek Crispijnstraat/Elandstraat te slopen. Op die plek wil een projectonwikkelaar 13 nieuwbouw eengezinswoningen neerzetten. Wij vinden dit erg jammer! De straat ontleent voor een groot deel haar historische karakter aan dit markante gebouw.

Petition

We

direct omwonenden van de voormalige schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat

 

observe

dat er plannen bestaan om dit pand, dat onzes inziens grote cultuur-historische en esthetische waarde bezit, en in uitstekende staat verkeert, te slopen en de grond te bebouwen met 13 eengezinswoningen die wat betreft architectuur niet aansluiten bij de rest van de straat, en zonder onderzoek te doen naar de daadwerkelijke gevolgen voor de omgeving wat betreft de leefbaarheid en toename van de al enorme verkeersdruk in de Crispijnstraat

 

and request

dat het bestuur van de gemeente Den Haag dit stadsgezicht daadwerkelijk actief beschermt! En de kaders zodanig stelt, dat ontwikkelingen op deze plek alleen mogelijk zijn met behoud van dit karakteristieke gebouw en oog voor de leefbaarheid van de omwonenden. Wij verzoeken bovendien dat bij het beoordelen van de toekomstige parkeerdruk, uitgegaan wordt van de feitelijke situatie en niet alleen van theoretische modellen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Den Haag 
Petition desk:
Closing date:
2016-07-21 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Tania Pedroz 

History

Signatures

Updates

!!!ZIENSWIJZE INDIENEN!!!

AAN ALLE BETROKKENEN, DE ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING IS TER INZAGE GELEGD, DIT BETEKENT DAT ZIENSWIJZEN TEGEN DE SLOOP KUNNEN WORDEN INGEDIEND!!!!   ZIE OOK:   http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/to/Crispijnstraat-72-en-Crispijnstraat-ter-plaatse-van-74-1.htm)   DANK VOOR UW STEUN!!!.

2015-08-30

actie: Doneer een schoen/ Slopen is bezopen!

  Beste Belangstellenden, Donderdag 17 juli begin van de actie 'Doneer een Schoen/Slopen is Bezopen...!'    Verzamelen 17 juli om 19.30 uur voor de schoenmakersvakschool. Crispijnstraat 74  Voor op de foto's extra schoenen mee...

+Read more...

!!! (19.45 weer klaar...)  

2014-07-16

actie: Doneer een schoen/ Slopen is bezopen!

2014-07-15